Geen producten (0)

Sjamanisme

mesa pago despacho kleed     shaman shop    shaman hat   

 

Wat is Sjamanisme? 
Sjamanisme wordt door veel antropologen gezien als de oudste spirituele stroming op aarde. Sjamanisme is een verzamelnaam voor spiritueel leiderschap, dat vroeger over heel de wereld - en dus ook bij ons - werd gepraktiseerd.
Sjamanen worden nog steeds bij vele volkeren verspreid over de aarde aangetroffen. Sjamanistische levensvisies bij ‘natuurvolkeren’ zijn cultureel bepaald. Er bestaan dan ook vele, soms sterk uiteenlopende, vormen van. In de westerse wereld is het sjamanisme grotendeels verloren gegaan.Hedendaags sjamanisme is in het westen niet zozeer een door je cultuur bepaalde levensvisie, maar meer een bewust gekozen levenshouding.
Deze houding vindt zijn bron en inspiratie in sjamanistische culturen, maar wordt vertaald naar een geïndustrialiseerde westerse wereld. Zo wil de school het ook uitdragen. Kennis vaardigheden en rituelen uit sjamanistische culturen kunnen zo – opnieuw - een plaats krijgen in onszelf en in de maatschappij. Vanuit die levenshouding kun je gaan ervaren dat alles één is, dat er geen afgescheidenheid bestaat, maar dat alles onverbrekelijk met elkaar verbonden is. Daarbij gaat het niet alleen om de gemeenschap van mensen, maar evenzeer om de verbinding met de natuur, de invloeden uit andere dimensies en om de verbinding met je eigen, individuele kracht, wijsheid en eigenheid

 

Bewustzijn en energie

Sjamanisme gaat ervan uit dat alles een eigen bewustzijn en een eigen energieveld heeft. Als een energieveld verstoord is zal een sjamaan in liefde en wijsheid een aanzet geven tot herstel. Verstoring kan op vele niveaus hebben plaatsgevonden; van fysiek tot emotioneel, van mentaal tot spiritueel, van persoonlijk tot maatschappelijk (individueel of in een gemeenschap), tussen de mens en zijn omgeving. Belangrijk is dat een sjamaan altijd het zelfhelende vermogen van iemand zal stimuleren.

 

De sjamaan kent het mysterie van de dood en is zich bewust van de onsterfelijkheid van de ziel. Een bijzondere kwaliteit van een sjamaan is dat hij of zij kan schouwen en reizen in andere werkelijkheden en daar, met de hulp van zijn of haar krachtdieren en gidsen, informatie kan krijgen over tal van zaken.

Dat kan informatie zijn over de aard van de verstoring van het energieveld, over iemands ziekte of over een belangrijke beslissing die iemand moet nemen. Deze sjamanistische inzichten vormen een waardevolle aanvulling op andere levensopvattingen en therapievormen. 

Het medicijnwiel 

Het medicijnwiel is een zeer oud symbool voor het leven. Oorspronkelijk is het een cirkel met een kruis erin. Het medicijnwiel wordt gelegd van stenen, die alle een eigen betekenis hebben.

De buitenste stenen van het kruis vertegenwoordigen de vier windrichtingen: oost, zuid, west en noord. Deze staan symbool voor het cyclische karakter van alles dat bestaat: begin, bloei, afsterven, transformatie. Voor ons westerlingen is dat een helend inzicht, omdat we in een cultuur leven waarin het lineaire denken de boventoon voert, met het idee van een begin en een einde. Maar elk begin kent een einde en elk einde een nieuw begin. Alles beweegt volgens een oeroud vast patroon, dat we weerspiegeld zien in de vier jaargetijden. Als het oude niet mag en kan sterven, kan er geen nieuw inzicht ontstaan, kan er geen nieuw leven ontstaan.

Meer info vindt u op: www.schoolvoorsjamanisme.nl

Facebook Twitter Pinterest Linkedin