Geen producten (0)

Koop chacanas

Chakana Inca Cross

1. Trap of ladder

2. Andes- of Incakruis dat een reflectie geeft van 3 werelden.  

Het trapvormig kruis is gemaakt in de vorm van een kruis met gelijke armen die verwijzen naar kardinale punten van de windrichtingen (het kompas) en een vierkant dat verwijst naar de twee andere bestaansniveaus. 

De drie bestaansniveaus zijn: 

Hanaq Pacha - de bovenwereld waar de superieure goden verblijven,de lucht, hemel 

Kay Pacha - de midden - / fysieke - / materiële wereld waar wij verblijven,huidig tijdperk 

Ucu / Urin Pacha - de onderwereld waar de geesten van de dood, de voorouders en andere entiteiten hecht contact met de aarde onderhouden, innerlijke wereld, plaats waar intuïtie en dromen komen. 

Het gat in het midden van het kruis is de as waardoor de sjamaan het kosmische verplaatst naar de andere niveaus.  Inca’s gebruikte de verhoudingen van dit kruis in bouwwerken, sieraden en als medicijnwiel.  

Voor de inheemse volkeren zijn wij allemaal een vonk (een Spirit) van de Grote Spirit, net als de dieren, planten en stenen. Ons fysieke lichaam is het vervoermiddel van onze Spirit, om zo ervaringen op te doen waar lessen uit geleerd kunnen worden, om steeds wijzer te worden en het Medicijnwiel helpt hierbij.   

Chakana Inca Cross Medicine way

 Deze levenswijze wordt door bijv. de Indianen de "Medicine way" genoemd. De cirkel kent diverse wegen, de weg die je volgt door je Spirit te volgen wordt de "Red way" genoemd of de "Beauty way". Dit is niet de makkelijkste weg, en daarom zullen veel mensen kiezen voor de zogenaamde sluiproutes, de Indianen noemen dit het pad van het vlees, omdat daar alleen de tastbare dingen belangrijk zijn. Voor de sjamaan heeft het woord medicijn een heel andere betekenis dan die van de westerse wereld. Het betekent een krachtige energie waar je onbeperkt gebruik van kunt maken, het betekent ook hogere kennis en wijsheid. Dus het Medicijnwiel kun je omschrijven als de cirkel van kennis die kracht geeft en alles omvattend is.  

De kringloop van het levenHet medicijnwiel symboliseert de kringloop van het leven en de schepping. De 36 stenen hebben hun eigen plek en betekenis in het wiel. Het medicijnwiel zoals we het hier weergegeven, is grotendeels gebaseerd op de beschrijving van Kenneth Meadows ('Flying Horse'). Maar andere volkeren hebben afwijkende medicijnwielen.  

RitueelHet leggen van een medicijnwiel is een ritueel wat van die plaats een 'krachtplek' maakt. De cirkel is heilig en mag alleen via de paden van de vier windstreken worden betreden.   

Hoe leg je een medicijnwiel

 In het midden ligt de 'Creator'. Daaromheen liggen 7 stenen, je begint altijd in het oosten en gaat met de klok mee. De 1e steen is moeder Aarde, dan vader Zon, grootmoeder Maan, en de vier elementen: aarde (Schilpad-clan), water (Kikker-clan), vuur (Havik-clan) en lucht (Vlinder-clan). In de buitenste cirkel liggen 4 stenen die de specifieke natuurkrachten van de 4 windrichtingen vertegenwoordigen en de 12 stenen voor ieder dierenriemteken.De stenen van de 4 windrichtingen verbinden de buitenste met de binnenste cirkel. Ieder van de 12 totemdierstenen op de buitenste cirkel vertegenwoordigt een specifieke kwaliteit van het leven.  

Geen begin en geen eind

De westerse denkwijze dat elk begin een einde heeft bestaat voor de Indianen niet, voor hen is het leven en alles daar omheen een proces van doorlopende veranderingen. Het aardse leven wordt gesymboliseerd door de cirkel die begint in het oosten van het medicijnwiel. Hier krijgt de Spirit een fysiek lichaam, de geboorte van een kind. Het oosten heeft een gele kleur, de kleur van de opkomende zon en van verlichting. Het kind groeit op en komt als puber terecht in het zuiden. De kleur van het zuiden is rood, de kleur van levensenergie en bloed. De weg gaat verder naar het westen tot in de volwassenheid. Hier is de kleur zwart, de kleur van de vormeloosheid waaruit alle vorm voortkomt.

Vervolgens komen we in het noorden waar men de ouderdom tegemoet gaat, de kleur is hier wit, de kleur van het licht. Van hieruit gaan we weer in het oosten waar het lichaam weer teruggegeven word aan de aarde. De cirkel begint opnieuw.

Deze informatie komt uit : http://andere-ogen.blogspot.com/

 

The 12 Sacred Energies of the Inca Cross

I have spent the last five years learning the Twelve Sacred Energy gifts of the Inca Cross which will take us back to higher consciousness and oneness. These sacred energy gifts were protected by the Inca Priests. The Incas receive the information from the Tiahuanaco culture, which was the last civilization to have a direct connection with Atlantis. The Tiahuanaco kept the DNA records of the Atlantis Civilization and its destruction, hoping we would someday be open to experience higher consciousness again. The twelve secret energy gifts have the information and feelings to help us to make choices about increasing our level of vibration so we do not make the same mistake that was made by the Atlanteans. We have been living in a world that believes in dualism and separation, in the process, our poor choices have lowered our vibration and created perceptions that confused us. We have lost sight of life's real nature, or purpose, and our relationship to this purpose. The Sacred energy gift in the Inca Cross bring symbols and codes that have access to key places where the pure energy of creation were hidden during the destruction of Atlantis until the day we remember that life is rich and mysterious, coming together in many worlds and dimensions. That day when we remember what the ancient priestesses and shamans knew: that the form of our visible world has its roots in unseen dimensions. In these dimensions lie the primal energies of life. The transformation or information download is done through DNA. By doing it in the DNA level, we do not have to take years to experience the teachings. The process may be done in matter of seconds. True transformation begins by removing the blocks and limiting beliefs, then replacing them with new information which will remove damages from societal control. Once the new information is stored in the cells, it will regenerate energy of abundance in the DNA. Abundance comes from the level of the heart. This is the light of life itself, awakening and remembering its own real nature and divine purpose. 1. The Sacred Energy of Unconditional Love ~ Love is the source of all creation. It is the consciousness that actually forms the created universe, dimensions, and worlds that we live within. When we are in a state of unconditional love we are in a higher level of consciousness. Only higher vibration emotions such as love, hope, joy, and power can exists when you have accepted the Sacred Energy of Unconditional Love. 2. The Sacred Energy of Integrity ~ Integrity is the energy that allows you to stand in your power and brings into creation unlimited possibilities. This Energy of Integrity will allow you to remember your original pure creation. This Energy is not meant for anyone other than you and will allow you to comprehend real truths about your own self-worth. 3. The Sacred Energy of Power of Being ~ The Energy of the Power of Being will allow you to remember your own source of energy. Each person is unique and has been created in his/her own source of energy. Through our uniqueness we hold a space for others within our communities to create a whole and more powerful community of higher consciousness. When we do this, each of us within these communities will feel love, nurturing, kindness, and many more energies in creating a beautiful world for the past, present, and future. 4. The Sacred Energy of Acceptance ~ Acceptance is the Energy that allows you to be yourself for your highest consciousness. Through acceptance you will be able to like yourself, which will open a path to the Universe and Heavenly Father to allow you to manifest what you desire. 5. The Sacred Energy of Creation ~ By accepting the energies above you can ascend to a higher consciousness and the Universe will align to support the creations that you seek to manifest. With the energies that allow you to reach a higher vibration and the alignment of the universe with your higher good, the manifestation of your greatest joys becomes possible. 6.The Sacred Energy of Pure Power ~ The Energy of Pure Power brings to you the power of creation as it was meant to be created in our physical body. This energy will allow you to make the best decisions possible with your greatest consciousness in mind, and will drive you to do what is best for higher consciousness. 7. The Sacred Energy of Direction ~ This Energy will allow you to see where you have been in the past, where you are in the present, and where you will journey in the future. With the goals of what you would like to manifest presently in mind, you will move into the future with these manifestations becoming reality. In order to continue to reach a higher vibration, you must clear the blocks and limiting beliefs from yourself and your ancestors while moving into the future. 8. The Sacred Energy of Protection ~ The Energy of Protection will shield you from outside contamination from sources of lower vibration by holding each being accountable for their actions. The Energy of Protection is needed so that you may continue on the path of your sole purpose without any misdirection. 9. The Sacred Energy of Hope ~ This gift allows the energy of creation to manifest your desires through your soul purpose. The Energy of Hope will establish boundaries and guidance to insure that the path of your soul purpose is obtainable and clear of blocks when the time is needed. Without Hope there will be no structure to the path of your soul purpose and the time to continue your journey will never be in the present. 10. The Sacred Energy of Human Value ~ This aspect of the Incan Cross will turn the knowledge of information into knowledge of understanding, teaching what it means to be human. This Energy of Human Value brings to light the understanding of the importance of the body, mind, and soul. 11. The Sacred Energy of Abundance ~ This blessing is a state of heart and mind. If you maintain balance between mind and heart, then abundance will be created within your life. This is the state of being happy with whom you are and the life you have manifested. True abundance is not a reflected in the ideals of society, and varies from person to person. 12. The Sacred Energy of Moving Forward and Focusing on the Future ~ This gift will help you fulfill and complete contracts in the past that have begun, but are not finished. This is necessary so you can create in the present and future new manifestations that will help you reach the highest vibration. By making higher choices we become co-creators of the next era. This is the power of choice; let's bring the future into being the world of abundance.

Elena Radford

info from: http://www.shamansway.com

Facebook Twitter Pinterest Linkedin